Vi har bygget gjerde og ordnet omramming rundt vinduer og dør til en fornøyd kunde på Melhus